Osaamista ja Oivalluksia

TUTKIMUSMATKALLE! Tuemme päiväkodeissamme lapsen luontaista innokkuutta oppia ja tutkia. Meillä lapsi saa ihmetellä, tutkia, kokeilla ja oivaltaa itse. Päiväkodeissamme kaikki lelut, välineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla joka päivä. Niin lelut, kynät, muovailuvahat, luupit kuin liikuntavälineetkin ovat lasten korkeudella ja kauniisti esillä ja lapsen valittavissa.

Oppiakseen lapsi tarvitsee turvallisen, ymmärtävän ja kunnioittavan kasvattajan vierelleen. Kun lapsella on turvallinen, hyväksytty olo, hänellä riittää energiaa uuden oivaltamiseen ja oppimiseen. Meillä lapsi saa näyttää kaikki tunteensa. Kasvattajamme ovat läsnä lapselle. Ilot ja onnistumiset saavat tärkeän merkityksen, kun lapsi saa niille kanssaeläjän. Murheet ja ikävä helpottavat, kun aikuinen nimeää lapselle tunteita ja auttaa lasta käsittelemään niitä.

Norlandia päiväkodeissa panostetaan paljon lasten osallisuuteen. Huolehdimme, että jokainen lapsi tuntee kuuluvansa omaan ryhmäänsä – kokee olevansa kiva kaveri. Lapsi saa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapsen toiveita ja tarpeita havainnoidaan ja kuunnellaan aidosti ja aktiivisesti.

Tärkein oppimisen menetelmä on leikki. Lapsen oppiminen on kokonaisvaltaista. Erilaisten teemojen ja projektien kautta lapsiryhmän toiminnassa tiede ja taide sekä erilaiset oppisisällöt yhdistyvät ja muodostavat kokonaisuuksia.

Tavoitteena on, että

  • Lapset näkevät itsensä innovatiivisina ja luovina yksilöinä
  • Lapset osaavat ratkaista ongelmia ja heillä on rohkeutta ajatella ja käyttäytyä eri tavoin
  • Lapsen tiedon janoa ja innokkuutta tutkia ja ihmetellä vahvistetaan ja kehitetään
  • Lapset kokevat, että ihmetyksellä ja innokkuudella on selkeä paikka elämässä

Tavoitteenamme on luoda elinikäinen leikin ja oppimisen ilo.

Norlandia Quest

Yksi vuoden 2020-2021 teemoista päiväkodeissamme on Sankarit. 

Mitä tarkoittaa sankari? Kuka on arkipäivän sankari? Kuka on sinun sankarisi – äiti, isä, isosisko, presidentti tai kuningas, Lucky Luke tai Harry Potter?

Teema voi linkittyä historiallisiin tai vielä elossa oleviin sankareihin, jotka tekivät maailmasta paremman. Sankari voi olla upea roolimalli ja esimerkki. Historian sankaritarinat kohdistavat mielenkiinnon eri aikakausiin. Lapsista voi olla kiinnostavaa tutkia esimerkiksi Martin Luther Kingin, Carl von Linnén tai Florence Nightingalen mielenkiintoista historiaa. Mitä kaikkea voimmekaan oppia näiltä menneisyyden sankareilta?


On myös mielenkiintoista huomata, kuka on lasten oma sankari. Löytyykö kunkin oma sankari lähipiiristä, kotoa tai päiväkodista.

Miten sankarit käyttäytyvät? Kuinka jokainen voi olla sankari ominen vahvuuksineen ja oppimisen paikkoineen.

Quest-aihe toimii hyvin myös porttina satujen maailmaan. Tämä on hyvä tilaisuus lisätä lukemisen määrää päiväkodeissamme.
Sankarit aiheena kutsuu nauruun ja hauskanpitoon. Tarvitsemme sitä varmasti näinä haastavina aikoina.

Quest-viikko huipentuu viikolla 5 ja alkaa 1. helmikuuta 2021.